چراغ های دیواری همیشه طرفداران خودشان را داشته اند. ویژگی اصلی چراغ دیواری را می توان در نزدیک بودنش به زمین و ملموس تر بودن ش نسبت به چراغ های سقفی دانست. در این میان چراغ دکوراتیو دیواری از این نزدیکی استفاده می کند و زیبایی اش را به رخ مخاطب می کشد.