سری محصولات دریزل، که نام آن ها به معنای نم باران است، گوی های شیشه ای به شکل قطره دارند، که این قطرات در کنار هم و تحت یک بدنه ی براق مینیمال، حس خوب طبیعی را منتقل می کنند.