لوسترهای مدرن که پس از جنبش مدرنیسم رایج شدند و متناسب با فضاسازی مدرن می باشند. لوستر مدرن معمولا فاقد قواعد هندسه ی کلاسیک مثل تقارن است. در بسیاری مدل ها از المان های مدرن که با فناوری جدید ساخته شده اند استفاده می شود.