هرمس گوی های پتینه شده چوبی است که با مشعل هایی از نور احاطه شده است. بر خلاف بسیاری از لوستر ها، نور در این جا به صورت بدوی به نمایش گذاشته شده است. گوی های پتینه شده چوبی لوستر هرمس، بر رشته ای قرار گرفته اند که به آن لطافت و انعطاف می بخشد. منابع نور بیرون زده جالب توجه هستند و فضا را متفاوت جلوه می دهند.

هیچ محصولی یافت نشد.