لوسترهای کریستال پر سوزنی بر مبنای عناصر طبیعی ساخته می شوند. در این لوستر ها کریستال اصلی، قالب خورده، دقیق، و به صورت پر می باشد. این باعث می شود ساختار لوستر یا چراغ دیواری دقیق و هندسی باشد و شکلی نیمه کلاسیک به خود بگیرد. هر چند که در واقع این نوع لوستر ها را باید مدرن طبقه بندی کرد و تا حدودی هم از نظر فرمی نزدیک به دیدگاه های نهفضت هنر نو دانست.

کریستال های پر سوزنی در این لوستر به رنگ های مختلفی تولید می شوند که می تواند به خواست مشتری انتخاب شود. این کریستال ها لبه های نرم، شکلی آرام و ضخامتی یکسان دارند.