اگر لوستر فیلم ها ساخته شود- پارت 3

پیرو دو مطلب پیش در خصوص این که اگر فیلم ها لوستر می بودند، پارت سوم و آخر را نیز به اشتراک می گذاریم. همان طور که گفته شد، این … ادامه خواندن اگر لوستر فیلم ها ساخته شود- پارت 3