لامپ G9 لوستر کریستالی هیوا

اصول تمیز کردن لوستر

ممکن است در ابتدا یاد گرفتن این که چطور لوستر کریستالی را بدون آسیب زدن به آن تمیز کنیم، کلافه کننده به نظر می رسد. ولی در واقع اگر از این مراحل سریع و ساده پیروی کنید، این کار ان اندازه هم سخت نیست.

بیشتر بخوانید