نمای داخلی رو به بالا خانه ای با لوستر

خانه با یک لوستر – فانوسی بر برکه – اثر AB CHVOYA

“خانه با یک لوستر”، واحد مسکونی برای دو نفر است. این خانه از چوب ساخته شده و هیچ پنجره ای ندارد. تنها بازشو بر روی سقف واقع شده است. این بازشو حجم کدر خانه را به حجم شفاف پنجره ی روی بام پیوند می زند، جایی که لوستر واقع شده است. در طول روز، خانه توسط نور طبیعی روشن می شود. در تاریکی، لوستر فضای داخلی خانه را روشن می کند، و البته به سمت بیرون نیز می درخشد.

بیشتر بخوانید