لوستر کاخ ورسای فرانسه

شگفت انگیز ترین لوستر های دنیا – 2023

پیش تر در خصوص لوستر کاخ دلماباغچه مطلبی منتشر کرده بودیم. یک لوستر به تنهایی اثری تحسین برانگیز است، ولی برخی از این آثار حسی متمایز از بی همتا بودن و زیبا نمایی را هویدا می کنند. با 4 اثر لوستر نوین که به عنوان شگفت انگیز ترین لوسترهای دنیا در نظر گرفته می شوند شگفت زده شوید.

بیشتر بخوانید