تکامل لوستر- سبک امپراتوری

لوستر- تکامل لوستر بین قرن 18 و 19

در این مطلب به بررسی سیر تکامل لوستر ها در تکامل سبک های معماری اروپایی می پردازیم

معمولا اساسیه ی یک قصر با داشتن سبک “باروک” تعریف می شوند. اغلب منظور ما از باروک هر چیزی هست که ظاهر پر زینت و مجلل دارد، ولی اگر بیشتر دقت کنیم، متوجه می شویم که سبک های متفاوتی وجود دارند.

بنا بر تاریخچه و فراز و نشیب های آن، کاخ سلطنتی کازرتا Caserta به بینندگان فرصت فراتر از انتظار کاوش تفاوت ها و تکامل ذائقه از سبک باروک متاخر تا نوزایی (مسیحیت) در قرن-نوزدهم را می دهد.

بیشتر بخوانید