نقاشی Dropsical Woman Gerrit Dou

لوسترها-سرگذشتی کوتاه در زمان- بخش 1

شاید هیچ شیء دکوراتیو دیگری تا این حد محبوب نشان نداده و در طول قرن ها و در بین کشورهای متنوع به مانند لوستر باقی نمانده باشد. سرگذشت لوستر به گستره هشتصد سال است و هر چقدر که زمان پیش تر رفته است، طراحی ها دارای جزئیات بیشتری شده اند

بیشتر بخوانید