امروزه اکسسوری ها بخشی جدا ناپذیر از معماری داخلی شده اند. معمولا این لوازم کاربردی مثل استفاده برای پذیرایی دارند،  ولی در واقع هدف اصلی از تهیه ی آنها افزایش زیبایی و پر کردن فضاهای خالی معمارانه است. حتی برخی از اکسسوری ها می توانند در فضاسازی به معماری داخلی کمک کنند.

شاید بتوان ویژگی اصلی یک اکسسوری مناسب را رعایت اصول زیبایی شناسی دانست. زیبایی بخش جدایی ناپذیر آن ها است، و در غیر این صورت تبدیل به یک سری ابزار ساده خواهند شد.

مسئله ای که در انتخاب اکسسوری مناسب باید لحاظ کرد، علاوه بر کیفیت و کارایی، مسئله ی رعایت تناسب حداکثری با سبک معماری و کیفیت دیگر لوازم داخلی و اکسسوری ها است. به همین منظور سعی شده است توضیحات مناسبی در خصوص هر کدام از این لوازم داخلی ارائه شود.