سری محصولات “برگ انجیری” نیرا، با بهره گیری از فرم طبیعی برگ گیاه “برگ انجیری”، که از گیاهان پر طرفدار هستند تولید می شوند. کریستال به کار رفته در این محصولات از نوع قالب خورده است، که برخلاف کریستال سری برگ نیرا، فرم آن در همه جهت ها دارای پیچیدگی است و صرفا فرمی نمادین نیست. قرار گرفتن کریستال های برگ انجیری در کنار هم، تشکیل یک فرم حدودا یکپارچه را می دهد که در مقابل منابع نوری قرار گرفته و جلوه ی نوری ویژه ای را خلق می کند.