چراغ های دکوراتیو دیواری نقش مهمی در زیباسازی فضاهای داخلی ایفا می کنند. این چراغ ها علاوه بر تامین روشنایی و ایجاد نورپردازی داخلی مناسب، نقش مهمی در تکمیل مبلمان داخلی ایفا می کنند. بسیاری از اوقات استفاده از چراغ های دیواری مخصوص روشنایی اشتباه است و می بایست از چراغ های دیواری دکوراتیو استفاده کرد.