لوستر جزیره که برای استفاده بر روی جزیره ی آشپزخانه ها به کار می روند. ویژگی یک لوستر جزیره ی مناسب را می توان در زیبایی، راحت بودن فرآیند تمیز کردن، و تناسب با ابعاد جزیره دانست.