طبیعت را می توان الهام بخش بسیاری از هنرمندان دانست، آن قدر که حتی شاید نتوان هنر را جدا از طبیعت دانست. التبه که برخی از آثار هنری مثل لوستر طبیعت گرا هستند.

لوستر طبیعت گرا، ویژگی های متفاوتی نسبت به انواع عادی خود دارد.

مثلا این که سعی شده در طراحی آن مستقیما از یک عنصر طبیعی الهام گرفت. حالا این عنصر طبیعی می تواند یک طرح گل باشد، یک قندیل یخی باشد، یا حتی فرم کلی باشد.

حتی طبیعت گرایی می تواند مرتبط به متریال مورد استفاده باشد. مثلا متریالی طبیعی همچون انواع چرم طبیعی، صدف طبیعی، چوب (خصوصا اگر ظاهر طبیعی آن حفظ شده باشد)، سفال، و یا دیگر متریال های طبیعی باشد.

البته طبیعت گرایی غیر از این که یک سبک هنری یا یک الگوبرداری ساده از طبیعت باشد، ناشی از تفکر فلسفی طبیعت گرایی است.

لوسترهای طبیعت گرا را می توان همراه با انواع سبک های معماری به کار برد. علت اینجا است که بسیاری از سبک های معماری، حتی سبک معماری مدرن نیز بر الگوهای زیبایی شناخت طبیعی استوار است. انواع معماری کلاسیک و پیشامدرن و سنتی نیز بسیار متناسب با الگوهای زیبایی شناختی طبیعی بنا شده اند.

بسیاری از محصولات نیراهوم، شامل محصولات لوستر کریستالی و مدرن ویژگی های طبیعت گرایانه را دارند و در ساخت آن ها این ویژگی لحاظ شده است. در لیست زیر می توانید این محصولات را مشاهده کنید.