مینیمالیسم حرکتی مدرن در معماری است که تاکید بر استفاده ی حداقلی از امکانات برای رسیدن به بهترین نتیجه داره. لوستر مینیمال نیز نوعی از لوستر است که بر چنین فلسفه ای استوار است.

در طراحی لوستر مینیمال سعی می شود که عملکرد و فرم در کنار هم عمل کنند

و این نوع از لوستر مدرن بدون دستکاری زیاد در محیط و یا اعمال کمترین تزئینات و تجملات، کیفیت فضا را بهبود می دهد.

با این تعریف متوجه می شویم که چنین لوستری از حواشی و جزئیات اضافه پرهیز می کند. مثلا این که در یک لوستر مینیمال خبری از فرم های پیچیده و متریال های عجیب و غریب نیست.

استفاده از هندسه نیز در لوستر مینیمال بسیار رایج است. علت این امر این است که اشکال هندسی می توانند با انتقال کمترین فرم بیشترین مفهوم را منتقل کنند و بیننده چنین اشکالی مفهوم اشکال هندسی را فی ذاته درک می کند.

در لیست زیر می توانید برخی از محصولات لوستر مینیمال نیرا را ببینید و در صورت نیاز توضیحات تخصصی هر کدام را در صفحه ی مربوطه مطالعه بفرمایید.