اگر بخواهیم به صورت پایه ای لوستر مدرن را تعریف کنیم، لوستر مدرن برآمده از مبانی فلسفه مدرنیسم است.

در مبانی فلسفه مدرنیسم، کارایی فراتر از تکلفات رایج دوران پیشامدرن است. در این تفکر سعی می شود که هر چیز به صورت بهینه و به جهت رسیدن به مقصود به کار گرفته شود. اینجا است که می بینیم یک لوستر مدرن فاقد تزئینات تجمل گرایانه است.

لوسترها که در ابتدا ابزاری تجملاتی و نشان دهنده ی توان مالی و جایگاه اجتماعی اشخاص بودند، از وظیفه ی اصلی خود که بهبود کیفیت فضا با نور و زیبایی بود دور شده بودند.

اما با ورود مدرنیسم به عرصه معماری و ترویج معماری مدرن، این المان های نورپردازی دکوراتیو نیز رفته رفته به ماهیت اصیل خود بازگشتند.

آنگونه که امروز می بینیم، حتی زیبایی نیز به عنوان یک ابزار کاربردی در لوستر مدرن دیده می شود.

با این تعریف می توان گفت، هر لوستری که فارغ از هدف تجمل گرایی و به منظور بهبود کیفیت فضا، طراحی و تولید شده است، و در طراحی آن سعی شده از هر متریال کارآمدی استفاده شود، یک لوستر مدرن است.

هرچند نگاه به لوسترهای مدرن می تواند متفاوت باشد و شاید برخی از افراد مدرن بودن لوستر را در فرم آن جویا شوند. مثلا این که نبود تقارن یا نبود برخی المان های تزئینی را به معنای مدرن بودن برداشت کنند.

البته از این منظر هم می توان به صورت غیر افراطی نگاه کرد، و تاثیر تولید الکتریسیته بر مدرن شدن لوسترها را دید. مثلا این که دیگر خبری از شمع ها و جهت دهی اجباری عمودی برای منابع نوری نیست. این یعنی تحولی ناشی از زمان و ناشی از پیشرفت فناوری.

ما در این مجموعه سعی کرده ایم که لوسترهای مدرن را به صورت گسترده ارائه دهیم، که هر کدام از این سری لوسترها نیز دارای زیرخانواده های مختلف در ابعاد و اشکال و کاربری های متفاوت هستند.

حتی در کنار لوسترهای مدرن، آویزهای مدرن، چراغ های دیواری مدرن، استند مدرن و چراغ های رومیزی مدرن نیز ارائه می شوند، تا مکمل این ماهیت باشند.لوستر مدرن به شکل های لوستر لاینری (خطی)، لوستر گرد، لوستر طبقاتی و لوسترهای یک طبقه ی کوچک و بزرگ ارائه می شوند.