ویژگی یک لوستر هتلی مناسب را می توان در زیبایی و کاربری آن یافت. لوستری که طراحی شده است، تا ذائقه ی بسیاری از مخاطبین را تامین کند، و از طرفی، زیبا و باشکوه باشد.

قابلیت تمیز کردن به راحتی را داشته باشد، و در صورت بروز هر ایراد و بروز هر آسیبی، بتوان قطعات آسیب دیده ی آن را جایگزین و یا حتی بهینه سازی کرد.