لوستر های فلزی نیرانور ساختاری مستحکم دارند که زیبایی را از طریق بازتابش و جذب نور به نمایش میگذارد. این مدل لوسترها ماندگاری بسیار بالا و کمترین نیاز به نگهداری دارند. حضور این لوستر ها در محیط هایی مثل محیط های مدرن شخصیتی ویژه به فضا می بخشد و چشم را مجذوب می سازد. رفع خیرگی در این لوستر ها توسط باریکه های لوور مانند و یا پوشش های بازتابشگر انجام می شود.