برگ سری لوستر کریستالی نیرانور است که در تولید آن از کریستال های به شکل برگ استفاده شده است. ارتفاع هر برگ حدودا 20 سانتی متر می باشد و در چهار رنگ عرضه می شوند.