مجموعه لوستر تورنادو، جزو محصولات جدید 2024 نیرا، و از محصولات کاملا متفاوت است. این سری محصول، از چینش کمی بی نظم کریستال ها بر روی یک ساختار مش فلزی به منظور دستیابی به یک فرم کلی استفاده می کند.
محصولات مجموعه لوستر تورنادو، ویژه و چشم نواز هستند و می توانند فضا را متحول کنند.