در این مجموعه لوستر، لوسترهای جدید ارائه شده توسط نیراهوم به نمایش گذاشته می شوند.

این سری لوستر جدید، در نمایشگاه بین المللی لوستر تهران که پیش از آغاز سال نوی میلادی برگزار شده بود به نمایش گذاشته شدند و از آن ها رونمایی شد.

در این سری محصول می توانید تنوع بسیار زیادی را مشاهده کنید، و اکثرا این محصولات در بازار یکتا و بی همتا هستند و می توانند جای خالی نبود چنین محصولاتی را پر کنند.