ستاره های کریستالی سری لوسترهای ستاره یک شکل بوده و در چند رنگ کهربایی (امبر) ، شامپاینی، دودی، کروم ، مات و شفاف ارائه می شوند. لوسترهای ستاره به واسطه ی خطوط هندسی زیبا و هم نشین شان تناسب زیادی با محیط های مختلف دارند و یکی از لوستر های مطرح و پر فروش های تولیدی نیرانور هستند.