لورنزو لوستری زیبا با ساختاری متفاوت است. این ساختار که ویژگی های هندسی منحصر به فردی دارد، به فضای شما شکوه و آراستگی عطا می کند. ترکیب زیبای فلز آبکاری شده با کریستال آویز باعث می شود که این لوستر ساختار منعطف و مسحکم داشته باشد. لورنزو مناسب بسیاری از کاربری ها، خصوصا کاربری های نیازمند شکوه و تقارن مثل لابی ها، ووید ها و دفاتر کار بزرگ است.