سری لوستر لورنزو از سری لوسترهای هندسی و به نسبت بلند نیرانور است. در این سری لوستر از کریستال های سه وجهی بهره برده شده که با ساختار هندسی لوستر تناسب کامل دارد.

ساختار هندسی لوسترهای لورنزو، اسپیرال یا شبه اسپیرال است و همین باعث می شود با کریستال های سه وجهی هماهنگ باشند. اسپیرال های سری لورنزو با ابعاد و بلندای آن ها نیز هماهنگی دارد، چرا که اسپیرال هایی که تفاوت گام بیشتری دارند بهتر دیده می شوند.

سری لورنزو مناسب فضاهای با شکوه و با کیفیت هستند و به راحتی کیفیت فضا را بهبود می دهند. استفاده مناسب از این سری لوستر و چراغ می تواند به معماران داخلی در طراحی کمک برسانند و متریال های با ارزشی برای فضا باشند.

ترکیب زیبای فلز آبکاری شده با کریستال آویز باعث می شود که این لوستر ساختار منعطف و مستحکم داشته باشد. لورنزو مناسب بسیاری از کاربری ها، خصوصا کاربری های نیازمند شکوه و تقارن مثل لابی ها، ووید ها و دفاتر کار بزرگ است.