متالیکا ویژگی منحصر به فردی دارد، که آن ساختاری منظم ولی ساده است. پیچیدگی فرم در عین سادگی ساختار و ابعاد بزرگ بخش های مختلف در کنار ظرافت تولید باعث می شود این لوستر بتواند فضا را کاملا متحول کند. متالیکا نقطه کانونی ویژه ای برای فضای معمارانه شما خلق می کند و نظم هندسی آن چشم گیر است.