لوستر پاتریزیا، یک لوستر کاملا متفاوت است. این تفاوت از آن جهت است که کریستال ها نه به شکل آویز یا متصل شده به بدنه ی اصلی دیده می شوند، بلکه تبدیل به بخشی از بدنه و سازنده ی فرم شده اند.
در نگاه اول فرم ساده و مینیمال است. یک حلقه ی براق و دقیق. اما وقتی دقیق تر می نگرید، شاهد برآمدن یک سری زائده ی خار مانند شیشه ای از این فرم ساده هستیم. همین برآمدگی ها است که فرم متضاد را می سازد.