لوستر های پست مدرن علاوه بر این که از ویژگی های مدرن بهره می برند، برخی از ویژگی های معماری کلاسیک و سنتی، مثل استفاده از هندسه ی کلاسیک، و استفاده از نقش و نگار متریال کلاسیک را دارا هستند.