کریستال در ساخت لوستر های کریستالی نقش مهمی ایفا می کند و مهم ترین المان و عنصری است که در فرم آن ها قابل مشاهده است. این لوستر ها می توانند زیرگروه سبک های معماری مختلف باشند. ولی به دلیل بارز بودن حضور کریستال در ساخت آن ها، به صورت جداگانه دسته بندی می شوند. کریستال یک عنصر با ویژگی های زیبایی شناسانه است، که از ترکیب شیشه با موادی با ضریب شکست بالاتر، همچون اکسید سرب ساخته می شود. بالا رفتن ضریب شکست، باعث افزایش بازتابش کریستال در زوایای مختلف نسبت به شیشه می شود. البته بعدها فرمول ساخت کریستال تغییر کرد و انواع دیگری مثل کریستالین ها رایج شدند، ولی به صورت کلی این دسته از لوستر را لوسترهای کریستالی می نامند.

ویژگی اصلی کریستال که باعث می شود استفاده از آن در لوستر ها و چراغ های دکوراتیو رایج باشد. کاهش خیرگی در عین عدم کاهش محسوس نور خروجی است. همچنین شکست نور باعث خلق جلوه های مختلفی مثل بروز رنگ در خود کریستال و خلق بافت در محیط اطراف لوستر می شود.

لوسترهای کریستالی می تواند به عنوان نقطه کانونی Focal Point نقش ایفا کند. این امر باعث می شود که فضایی که معماری مطلوب ندارد دارای یک عنصر معمارانه قوی شود. همین طور می تواند در طراحی معماری نقشی کلیدی ایفا کند. همین طور می توان لوستر کریستالی را در کنار نقاط کانونی استفاده کرد. این کار می تواند باعث تقویت آن ها و یا ترکیب با آن ها شود. این نوع لوستر ها دارای تاریخچه طولانی هستند و در بسیاری از نقاط شناخته شده دنیا نقش ایفا کرده و می کنند.