لوستر های کریستالی کاردی از لوستر های کریستالی رایج در بازار ایران هستند که در کیفیت ها و طرح های مختلف تولید می شوند. فراهم بودن امکان خرید کریستال کاردی باعث شده است که تنوع در این محصولات زیاد باشد. با این حال لوستر نیرانور ویژگی هایی دارد که آن را نسبت به بسیاری از محصولات برتری می دهد. بدنه مستحکم و کیفیت بالای مونتاژ بدنه، ضخامت مناسب ورق مورد استفاده و کیفیت بالای آبکاری و رنگ و کریستال ها، لوسترهای کاردی نیرانور را متمایز می سازد.