لوستر های کلاسیک که متناسب با معماری کلاسیک و نئو کلاسیک هستند و معمولا دارای تقارن هستند و در طراحی آن ها به هندسه و نسبت های کلاسیک توجه ویژه ای شده است.