فروزا از سری محصولات ویژه ی نیرانور است که در ساخت آن از فلز و جام شیشه ای بهره گرفته شده است. دیتیل های به کار رفته در طراحی این سری باعث جذاب شدن آن در عین سادگی می شود. منابع نوری کاملا قابل رویت هستند.