مبل های راحتی و تزئینی که در منازل با هدف استفاده عمومی ساکنین و مهمانان مورد استفاده قرار می گیرند. این مبل ها در انواع مختلفی تولید می شوند، ولی نهایتا دو هدف راحتی و زیبایی را دنبال می کنند