سری لوستر ون اگموند، از جالب توجه ترین انواع لوستر هستند که کریستال های تراش سرب دار آن ها تقریبا هر چشمی را به خود جذب می کنند.